Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy

Cyfryzacja pracowni artystycznych w Regionalnym Centrum Kultury

Dzięki projektowi udało nam się zakupić nowoczesny sprzęt, który zostanie wykorzystany do prowadzenia zajęć, warsztatów oraz imprez kulturalnych w formie online, dzięki czemu będziemy mogli dotrzeć do szerszej liczby widzów. Rozszerzy to również naszą ofertę. Drukarka 3D, a także drukarka brajlowska umożliwią stworzenie i opisanie makiety trójwymiarowej obrazującej rozmieszczenie pomieszczeń w budynku RCK, którą stworzą uczestnicy zajęć komputerowych. Szkolenie, które odbyło się w lutym, rozszerzyło wiedzę na temat stworzenia naszej oferty w formie online. Zapoznaliśmy się z darmowymi narzędziami do tworzenia prezentacji online, spotkań, dokumentów, plakatów, ankiet, gier, galerii, animacji oraz blogów, których do tej pory nie wykorzystywaliśmy w pracy z powodu nieumiejętności ich obsługi, a także niewiedzy, że są dostępne za darmo.


Misją Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy jest rozwój kultury, przekazywanie wartości i umiejętności oraz zachowanie wielokulturowego dziedzictwa i tradycji. Istniejemy po to, aby pobudzać w ludziach chęć do działania i obcowania z kulturą. Mieszkańcy są naszym potencjałem, a ich pomysły naszym mechanizmem napędowym. Z jednej strony odpowiadamy na zapotrzebowanie ale z drugiej występujemy z ofertą, która wydaje się nam atrakcyjna. Chcemy sprzyjać ich rozwojowi osobistemu i tworzyć jak najlepsze warunki do integracji. Pragniemy w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i diagnozę potrzeb kulturalnych opracować ofertę programową RCK elastyczną i otwartą na nowe inicjatywy i trendy kulturowe. Chcemy zwiększyć atrakcyjność, jakość i dostępność oferty Regionalnego Centrum Kultury poprzez rozwijanie współpracy w partnerstwach – w ten sposób możemy dotrzeć do większej liczby odbiorców. Ważnym elementem naszych działań jest wypromowanie wizerunku Regionalnego Centrum Kultury jako instytucji ważnej dla miasta i rejonu, w której pracuje wykwalifikowana i otwarta na rozwój kadra.

RCK Drzewica