Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

Narzędzia zmiany. Nowe funkcje i formy kultury w Krośnie

Projekt zakładał działania mające na celu podniesienie kompetencji pracowników i dostosowanie zasobów technicznych Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza do wymagań sprawnego funkcjonowania w środowisku cyfrowym. Przeszliśmy przez cykl warsztatów i szkoleń podnoszących kompetencje z zakresu dostosowywania istniejącej oraz wzbogacanie o nowe elementy oferty kulturalnej dla różnych grup odbiorców oraz nabywania umiejętności cyfrowych i wykorzystywania ich do przygotowywania i realizacji działań animacji społecznej. Na podstawie analizy potrzeb i obserwacji zakupiliśmy urządzenia komputerowe oraz foto-video wraz z wyposażeniem studia, które pozwolą na wprowadzenie zmian w ofercie lub wdrożenie nowych, kompleksowych rozwiązań dotyczących działalności instytucji. Nowopowstałe w ramach projektu przestrzenie robocze w instytucji, będą wykorzystywane do przygotowywania i realizacji dalszych inicjatyw z zakresu animacji i upowszechniania kultury.


Jako Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie tworzymy dynamiczną i stale rozwijającą się, świadomą potencjału kulturowego i geograficznego położenia, płaszczyznę dialogu kultur, która pozwala na wzmocnienie przynależności do wyjątkowego regionu i wielkiej społeczności współtwórców kultury i sztuki. Rozpoznajemy, rozbudzamy i zaspokajamy potrzeby oraz zainteresowania kulturalne środowiska. Upowszechniamy i przygotowujemy do odbioru kultury poprzez organizację wydarzeń artystycznych z udziałem twórców profesjonalnych. Prowadzimy edukację filmową poprzez prowadzenie artKina. Organizujemy duże imprezy plenerowe o charakterze ogólnodostępnym. Kształtujemy wzory aktywnego uczestnictwa w kulturze. Animujemy środowisko lokalne poprzez inicjowanie i prowadzenie zespołów artystycznych i grup twórczych (działalność zespołów i udział w wydarzeniach o charakterze prezentacyjnym i konkursowym). Organizujemy wydarzenia prezentujące osiągnięcia amatorskiego ruchu artystycznego o charakterze lokalnym, ponadlokalnym, ogólnopolskim.

RCKP Krosno