Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”

Konwersja cyfrowa w POK „Dom Chemika”

Dzięki projektowi zakupiliśmy profesjonalny sprzęt do streamingu i nagrywania wydarzeń kulturalnych, przy pomocy którego poszerzamy grono naszych odbiorców, wykorzystując jednocześnie posiadane zasoby nowoczesnej infrastruktury lokalowej. Zakupiliśmy także zestaw do audiodeskrypcji dla osób niedowidzących, który w najbliższym czasie umożliwi nam realizację wydarzeń dla osób z niepełnosprawnościami. Pakiet intensywnych szkoleń dla kadry instytucji umożliwił otwarcie na rozwój i innowacje, zwiększając działalność promocyjno-marketingową ośrodka przy wykorzystaniu mediów społecznościowych oraz telebimu i ekranów wewnątrz budynku, tak aby stanowiły one przedłużenie działalności ośrodka. Całość działań pozwala na budowanie pozytywnego, atrakcyjnego i nowoczesnego wizerunku instytucji.


Misja: Współtworzymy i rozwijamy kulturę w lokalnej społeczności, kształtujemy i zaspokajamy potrzeby, rozwijamy pasje i umiejętności. Jesteśmy ośrodkiem o zasięgu ponadregionalnym, oferującym działania kulturalne na najwyższym poziomie.

POK „Dom Chemika” to centrum kulturalne Puław oraz największa i najprężniej działająca placówka kultury w powiecie puławskim. W Ośrodku aktywnie działają liczne zespoły amatorskiego ruchu artystycznego i kluby, skupiające uczestników w każdym wieku. Działalność wystawienniczą prowadzi Puławska Galeria Sztuki, a będące w strukturach Ośrodka Centrum Informacji Turystycznej promuje turystycznie Puławy. Ośrodek jest organizatorem wydarzeń kulturalnych, koncertów, spektakli, kabaretów, pokazów filmowych oraz wydarzeń plenerowych, również o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Dom Chemika jest otwarty na pasjonatów, na ich pomysły, inicjatywy, działania kulturalne, społeczne i edukacyjne, na realizację potrzeb, pasji, talentów i kreacji osobistych.

Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”