Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem

Cyfrowy Dworek

Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem jest samorządową instytucją kultury. Misją instytucji jest pełnienie roli centrum aktywności kulturalnej. Czerpiąc z bogactwa kulturowego regionu, dbamy o jego ochronę i promocję. Naszym celem jest propagowanie ponadczasowej idei: twórczego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Realizujemy to poprzez organizację wydarzeń kulturalnych. W zabytkowych murach dworku aktywizujemy lokalną społeczność, rozbudzamy artystyczną wrażliwość i pobudzamy do współtworzenia oferty kulturalnej.

PCKiP w Miętnem