Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

PSCK 2.0

Efektem projektu Konwersja cyfrowa domów kultury jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych kadr Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury oraz powstanie nowoczesnego, pierwszego na Ponidziu studia cyfrowego, które pozwoli rozwinąć i dostarczyć program działań z zakresu edukacji i animacji kulturalnej w formie on-line. Kanał kulturalny w sieci – kulturalna.tv, pozwoli dostarczyć szeroką ofertę z zakresu edukacji kulturalnej, animacji oraz realizacji nowych, cyfrowych form popularyzacji zasobów kultury w sieci. Planujemy: spotkania z pasjonatami, mieszkańcami regionu, osobami nietuzinkowymi, podcasty bazujące na tradycjach Ponidzia, ciekawych wydarzeniach w historii oraz teraźniejszych, streaming wydarzeń kulturalnych do sieci.


Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury jest instytucją, której misją jest dostarczanie i przygotowanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Realizacja misji to także podejmowanie takich działań, które rozwijają kompetencje kulturowe naszych odbiorców i wynikają z ich potrzeb. Nieustannie pracujemy nad otwartym, partycypacyjnym modelem współpracy, który bazując na lokalnym potencjale, aktywnie włącza we współtworzenie kultury naszych mieszkańców.

Co robimy?

  • organizujemy: koncerty, festyny, biesiady, spektakle teatralne, wystawy, pokazy filmowe, ogólnopolskie plenery malarskie, warsztaty plastyczne
  • prowadzimy stałe zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, takie jak: taniec (zespoły taneczne, kursy tańca towarzyskiego, warsztaty taneczne), akrobatyka, warsztaty wokalne, zajęcia teatralne (Teatr Ciut Frapujący), zajęcia plastyczne (stałe zajęcia dla dzieci, Strefa Działań Twórczych, pracownia ceramiczna), Uniwersytet Trzeciego Wieku, zajęcia i warsztaty komputerowe, konkursy (plastyczne, muzyczne, literackie) i wiele wiele innych pomysłów.

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury