Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna

OPKiS Brenna – mój cyfrowy dom kultury

Dzięki projektowi Konwersja cyfrowa domów kultury zdobyliśmy sprzęt i kompetencje, dzięki którym zyskaliśmy możliwość uatrakcyjnienia oferty cyfrowej OPKiS, skierowanej do różnych grup odbiorców. Możemy samodzielnie, bez większych nakładów finansowych, jakich wymagał najem ekipy i sprzętu, tworzyć angażujące materiały wideo, filmy promocyjne, etnograficzne, historyczne, zapowiedzi i relacje z wydarzeń. Planujemy też stworzenie grupy młodych ludzi, zainteresowanych technologią cyfrową, by wraz z nami współtworzyli interesujące ich treści. Wszystkie działania, zaplanowane w projekcie mają docelowo być długofalowe i na stałe wzbogacać, a nawet tworzyć nowe odnogi oferty kulturalnej, turystycznej, sportowej i promocyjnej Gminy Brenna.


OPKiS Brenna jest instytucją samorządową o bardzo szerokim spektrum działania. To hybryda, sprawująca opiekę nad kulturą, promocją i sportem. W aspekcie kulturalnym zajmujemy się animacją ruchu kulturalnego, organizacją imprez kulturalnych o zróżnicowanej grupie odbiorców oraz charakterze, prowadzimy Beskidzki Dom Zielin „Przytulia” z pełną ofertą warsztatową, a także „Bazę Talentów”, „Obserwatorium Nietoperzy”czyli siatkę zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży. W tej sferze leży również współpraca z organizacjami pozarządowymi – stowarzyszeniami, zespołami regionalnymi, kołami gospodyń wiejskich, Uniwersytetem III Wieku i wydawanie lokalnej gazety „Wieści znad Brennicy”. Sportową częścią naszej działalności jest organizacja imprez sportowych dla mieszkańców i turystów, współpraca z klubami sportowymi i zarządzanie obiektami takimi jak zewnętrzne siłownie. Dział promocji zajmuje się organizacją wydarzeń turystycznych, a także prowadzeniem Informacji Turystycznej, wydawaniem folderów turystycznych, kontaktem z gestorami hotelarskimi i gastronomicznymi i promocją w mediach.

OPKiS Brenna