Ośrodek Kultury w Swarzędzu

Swarzędzka Kultura On-Line – „okno na świat”

Dzięki projektowi udało się doposażyć Ośrodek Kultury w sprzęt audio-video. Zostało przeszkolonych kilkanaście osób w różnych dziedzinach i tematach, co przekłada się bezpośrednio na rozwój, a co za tym idzie – na poziom pracy. Dzięki zakupionym sprzętom możemy tworzyć nowe wydarzenia, a co najważniejsze, zwiększać zasięgi i docierać do nowych odbiorców. Dziś możemy dotrzeć ze swoją ofertą kulturalną do osób na całym świecie, uwzględniając również potrzeby osób z niepełnosprawnościami.


Ośrodek Kultury w Swarzędzu służy zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych mieszkańców Gminy Swarzędz oraz upowszechnianiu i ochronie kultury. Swoje cele realizuje poprzez współdziałanie z innymi instytucjami kultury, szkołami i stowarzyszeniami w zakresie organizacji imprez upowszechniających najbardziej wartościowe dobra i osiągnięcia kulturalne miasta, gminy, regionu, kraju, wspieranie oraz rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego, organizowanie działalności rozrywkowej oraz edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę.

Ośrodek Kultury Swarzędz