Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański

Kultura XXI wieku – tworzymy ją razem!

Planowane efekty to podniesienie kompetencji pracowników zarówno w dziedzinie wykorzystania technologii cyfrowych w pracy ośrodka oraz budowaniu oferty instytucji, jak i obsługi nowoczesnego sprzętu i oprogramowania. Posłuży to m.in. w rozbudowie cyfrowego Lokalnego Archiwum Społecznego gromadzącego zasoby związane z historią oraz teraźniejszością regionu i jego mieszkańców. Udział w projekcie przełoży się też na lepsze dostosowanie strony internetowej OKSiBP do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami, a także rozszerzenia i uatrakcyjnienia oferty wydarzeń realizowanych online i offline oraz umożliwi prowadzenie edukacji artystycznej w sieci cyfrowej dla mieszkańców rozległej gminy wiejskiej Pruszcz Gdański.


Misją OKSiBP Gminy Pruszcz Gdański jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, artystycznych i czytelniczych mieszkańców gminy oraz upowszechnianie i promowanie kultury i sztuki lokalnej. W sali kinowo-teatralnej ośrodka odbywają się seanse filmowe, spektakle, koncerty oraz widowiska estradowe. W pracowniach artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych realizowane są zajęcia plastyczne (m.in. malarstwo sztalugowe i grafika) i taneczno-ruchowe, warsztaty ceramiki (również plenery raku) i lekcje gry na instrumentach. W galeriach Kaloryfer i Na Piętrze prezentowany jest dorobek lokalnych twórców. Instytucja wspiera amatorski chór i Akademię Seniora. Rozwijamy Lokalne Archiwum Społeczne, gromadzące digitalizowane fotografie i dokumenty mieszkańców, szkolne kroniki etc. W strukturze instytucji funkcjonuje nowoczesna Mediateka i filia Biblioteki Publicznej w Straszynie (siedziba i miejsce spotkań lokalnych organizacji pozarządowych) oraz filia Biblioteki Publicznej w Wiślinie.

OKSiBP Pruszcz Gdański