Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku

Konwersja Cyfrowa Niżańskiego „Sokoła”

W ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury dużo się u nas dzieje. Nowa pracownia do nagrywania i obróbki audio pozwala tworzyć podkłady dźwiękowe do musicali i przedstawień. W pracowni animacji poklatkowej trwają próby sprzętu, planujemy wakacyjne zajęcia dla młodzieży, już realizujemy studyjne sesje fotograficzne. Korzysta z niej nasz fotograf, praktykantki, Klub Fotograficzny. Trwają prace digitalizacyjne zbiorów NCHiT. Nowe wyposażenie sprawia, że musicale, koncerty mają lepszą oprawę dźwiękową i świetlną, tworzymy lepsze relacje z wydarzeń. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą korzystać ze specjalnych urządzeń i zaznajamiać się z bieżącą ofertą. Pracownicy przeszli szkolenia, które pozwalają sprawniej działać. Poprawiliśmy komunikację wewnętrzną (kalendarz online, wspólny serwer), budujemy strategię cyfrowego rozwoju, uporządkowaliśmy media społecznościowe, zaprojektowaliśmy funkcjonalną stronę internetową. Powołaliśmy Młodzieżową Radę Kultury, z którą realizujemy działania nastawione na promocję wydarzeń (nowe narzędzia i kanały przekazu).


Misja Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”: Rozpoznajemy, rozbudzamy, zaspokajamy potrzeby kulturalne, jesteśmy dostępni dla lokalnej społeczności, integrujemy środowisko twórców i animatorów tworząc ofertę na wysokim poziomie. Jesteśmy inspiracją dla instytucji kulturalnych w regionie.

Cele strategiczne:

  • dostosowanie oferty do potrzeb odbiorców – będziemy skuteczni, jeśli zbadamy potrzeby i wsłuchamy się w głos naszych grup docelowych. To wymaga od nas poznania preferencji każdej z grup odbiorców oraz rozpoznania najskuteczniejszych kanałów informacyjnych,
  • tworzenie profesjonalnych wydarzeń – gwarantem budowy oferty o wysokiej jakości jest podnoszenie kwalifikacji własnej kadry i angażowanie do współpracy specjalistów,
  • zapewnienie dostępności i widoczności – będziemy dostępni tworząc ofertę przyjazną pod względem ekonomicznym, dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami, korzystając z nowoczesnych środków przekazu treści. Widoczni staniemy się dzięki skutecznej promocji.

Niżańskie Centrum Kultury