Nałęczowski Ośrodek Kultury

NałTV – Nałęczowskie Studio Streamingowe

Dzięki udziałowi w projekcie NOK zyskał przede wszystkim wzrost kompetencji w zakresie:

  • tzw. świadomości cyfrowej zespołu NOK,
  • wiedzy pracowników instytucji w tematyce wykorzystywania narzędzi cyfrowych w działaniach promocyjnych, informacyjnych,
  • integracji i wzajemnego poznania się – co przełożyło się na bardziej efektywną pracę zespołową.

Chcemy także, aby zakupiony sprzęt był dostępny dla osób (wolontariuszy) zaangażowanych w stworzenie Studia streamingowego NałTV. Planowane są także szkolenia, które rozwiną warsztat dziennikarski. Młodzi dziennikarze prowadzić będą wywiady z uczestnikami imprez, wydarzeń kulturalnych oraz odwiedzającymi nas artystami, a nagrane filmy zamieszczone będą na portalu Youtube. Część wydarzeń z jesiennej ramówki będzie transmitowana na żywo.


Nałęczowski Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania szeroko pojętej kultury wśród mieszkańców Nałęczowa i okolic. Do głównych celów należą: upowszechnianie kultury poprzez tworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej i animacyjnej dla mieszkańców i turystów, oraz pozyskiwanie i przygotowywanie społeczności do aktywnego uczestnictwa w kulturze, jej tworzenia i odbioru. W NOK-u działają stałe grupy zajęciowe, w ramach których uczestnicy mogą się wszechstronnie rozwijać. Prowadzimy zajęcia z plastyki, rękodzielnictwa, tańca nowoczesnego, gry w szachy, nauki gry na instrumentach, śpiewu czy z języka angielskiego. Ważnym aspektem oferty edukacyjnej NOK-u są stałe zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. W ramach upowszechniania kultury wyższej organizowane są cykliczne festiwale: wokalny „Viva il Cantare”, taneczny „EURO-DANCE”, literacki „LALKA”, pianistyczny, skrzypcowy. Festiwalom towarzyszą kursy i warsztaty muzyczne.

Nałęczowski Ośrodek Kultury