Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim

Podniesienie kompetencji cyfrowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim

Efekty projektu Konwersja cyfrowa domów kultury:

  • poprawa kompetencji cyfrowych, marketingowych oraz organizacyjnych pracowników MGOK poprzez udział w szkoleniach stacjonarnych oraz konsultacje online, a także webinaria z NCK,
  • stworzenie pracowni multimedialnej i wyposażenie jej w dobry jakościowo sprzęt – otworzenie pracowni pozwoli poszerzyć ofertę kulturalno-edukacyjną MGOK o nową paletę zajęć (np.: tworzenie filmów, podcastów, radia internetowego, grafik; obróbkę zdjęć),
  • dzięki projektowi nasza oferta kierowana do mieszkańców gminy będzie w większym stopniu odpowiadać ich potrzebom – w kontekście kompetencji cyfrowych, które są kluczowe dla funkcjonowania w nowoczesnym świecie,
  • pozyskanie nowego sprzętu multimedialnego ma też znaczenie dla podmiotów podlegających MGOK, czyli 13 świetlic wiejskich,
  • pracownicy oraz podopieczni będą mogli wykorzystywać sprzęt podczas swoich zajęć lub wydarzeń,
  • materiały stworzone przez dzieci i młodzież będą zamieszczane w naszych mediach: Facebook i www.

M-GOK w Kaliszu Pomorskim prowadzi wszechstronną działalność w obszarze kultury. Dążeniem Ośrodka jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych, rekreacyjnych i czytelniczych oraz upowszechnianie wiedzy i kultury wśród społeczności lokalnej. Głównym celem jest promowanie wizerunku M-GOK w Kaliszu Pomorskim jako instytucji wiodącej w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych miasta i gminy. Do zakresu działań Ośrodka należy:

  • prowadzenie zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, rozrywkowych i okolicznościowych,
  • wspieranie amatorskiej i profesjonalnej działalności artystycznej mieszkańców,
  • działalność wystawiennicza i wydawnicza,
  • prowadzenie biblioteki miejskiej oraz 13 świetlic wiejskich i 1 miejskiej, współpraca z podmiotami: NGO, instytucjami kultury, JST i innymi.

MGOK w Kaliszu Pomorskim