Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej

Studio nagrań i multimediów „Lotos'”

W ramach realizacji zadania zakupiono nowe oprogramowanie do nagrywania dźwięku, muzyki, tworzenia wideo oraz galerii online, mikrofony studyjne, sprzęty do pracy w studio nagrań i multimediów oraz zrealizowano szkolenia dla pracowników z zakresu realizacji dźwięku, grafiki, filmów wideo. Dzięki tym zakupom przede wszystkim podwyższymy jakość do tej pory proponowanej przez nas oferty edukacyjno-animacyjnej, będziemy mieli możliwość realizacji takich projektów jak:

 • stworzenie studia piosenki, w którym realizowane będą nagrania naszych wokalistów i zespołów muzycznych, dzięki czemu pozwoli im to na większy rozwój i zaistnienie nie tylko na scenie lokalnej, ale także w internecie,
 • przeprowadzenie warsztatów oraz zajęć online,
 • kursy komputerowe/graficzne dla dzieci, młodzieży oraz seniorów,
 • nagranie słuchowisk,
 • realizacja koncertów i spektakli online,
 • tworzenie podcastów,
 • przystosowanie strony internetowej oraz wielu wydarzeń dla osób z niepełnosprawnościami,
 • realizowanie filmów oraz teledysków.

Zmodernizowaliśmy również stronę internetową tak, by stała się ona zgodna ze standardem WCAG 2.1. Nowa, bogata oferta kulturalna wyposażona w narzędzia multimedialne pozwoli na:

 • zwiększenie liczby odbiorców wydarzeń i zajęć organizowanych przez M-GOK, także w sferze online,
 • przyciągnięcie młodzieży do współpracy i pomoc w rozwoju z zakresu muzyki, grafiki, emisji głosu, fotografii i filmu,
 • tworzenie nagrań i koncertów online.

Cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej:

 • promowanie szeroko pojętej kultury z naciskiem na tradycje narodowe, regionalne i lokalne,
 • zapewnienie bezpłatnego dostępu do różnego rodzaju wydarzeń artystycznych oraz z zakresu szeroko pojętej sztuki,
 • tworzenie przyjaznej atmosfery i spełnianie oczekiwań odbiorców sztuki i kultury,
 • stworzenie dogodnych warunków dla dzieci, młodzieży i osób starszych do angażowania się w przedsięwzięcia związane z amatorskim ruchem artystycznym,
 • umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami pełnego dostępu do świadczonych usług,
 • dbanie o zachowanie tożsamości kulturowej, przynależności do społeczności lokalnej oraz patriotyzmu lokalnego,
 • podnoszenie w społeczności lokalnej poziomu wiedzy i umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii, zwłaszcza w dziedzinie kultury, sztuki i filmu,
 • promowanie zachowań proekologicznych,
 • podnoszenie poziomu wiedzy na temat tradycji kultywowanych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka,
 • gromadzenie oraz inwentaryzacja regionalnych i lokalnych dzieł artystycznych,
 • dbanie o rozwój pracowników domu kultury oraz stworzenie możliwie najdogodniejszych warunków pracy dla nich.

MGOK w Dąbrowie Białostockiej