Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie

Cyfrowy Folk – Łączymy Pokolenia

Dzięki projektowi nasza instytucja została doposażona w nowoczesny sprzęt cyfrowy, który uatrakcyjni organizowane wydarzenia odbywające się stacjonarnie. Za pomocą zakupionego sprzętu możliwe będzie również wprowadzenie oferty kulturalnej i realizowane jej za pomocą środków cyfrowych w Internecie. W ostatnim czasie w sali widowiskowej zamontowana została pętla indukcyjna, której zakup był możliwy dzięki projektowi. Pętla, która zbiera i przesyła dźwięk bezpośrednio do aparatu słuchowego w zdecydowany sposób ułatwi odbiór widowiska osobom niepełnosprawnym. Zakupiony sprzęt oraz odpowiednie oprogramowanie pozwolą zapewnić dostępność  osobom z niepełnosprawnościami do materiałów i wydarzeń organizowanych w instytucji. Poprzez szkolenia pracownicy uzyskali odpowiednie kwalifikacje cyfrowe do działalności w sieci oraz do samodzielnego tworzenia audiodeskrypcji i tekstów do filmów.


Misją MOKSiR w Korfantowie jest prowadzenie wszechstronnej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne, czytelnicze oraz sportowo-rekreacyjne mieszkańców oraz stwarzanie możliwości do aktywnego uczestnictwa społeczności lokalnej w kulturze. Głównym celem naszej działalności jest tworzenie warunków dla rozwoju ruchu artystycznego, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, a także kształtowane wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze.

MOKSiR Korfantów