Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim

Cyfrowe ścieżki w Lewinie Brzeskim

Działania, które planujemy w związku z projektem Konwersja cyfrowa domów kultury:

  • cyfrowy bank zdjęć
  • nagrywanie filmów z imprez organizowanych przez naszą instytucję
  • nagrywanie prób zespołów teatralnych i tanecznych
  • projekcje dla seniorów
  • wykonywanie plakatów i reklamy dla potrzeb Miejsko-Gminnego Domu Kultury
  • podniesienie jakości pracy pracowników
  • prace nad uruchomieniem strony internetowej, telewizji miejskiej

Celem działania Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim jest organizowanie i prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej, w szczególności w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury oraz pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzenie jej wartości.

MGDK Lewin Brzeski