Miejskie Centrum Kultury im. Mariana Szafrańskiego w Aleksandrowie Kujawskim

Otwarci na nowe wyzwania – zakup sprzętu dla Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim

Zakupione dzięki grantowi nowoczesne wyposażenie i technologia będą doskonałym uzupełnieniem trwającej inwestycji (remont sali kinowej wraz z zapleczem). Dzięki zakupowi m.in. nowej kamery będziemy mogli pokazywać wszystko to, co dzieje się w naszej jednostce. Oświetlenie używane będzie podczas nagrań, koncertów, wystąpień, wydarzeń itp. Chcemy zakupić także sprzęt do transmisji on-line, który m.in. pozwoli na relacje wydarzeń w sieci. 

MCK stanie się miejscem kulturalno-społecznej animacji oraz wielostronnej edukacji kulturalnej, w większym stopniu zaangażowanym w życie lokalnej społeczności. Dążymy, aby MCK był nowoczesnym ośrodkiem informacji, kultury, edukacji i komunikacji społecznej, szanującym przeszłość i kreującym przyszłość oraz miejscem otwartym na zmieniającą się rzeczywistość. Dzięki udziałowi w projekcie powstaje Strategia Rozwoju Cyfrowego naszej jednostki, a pracownicy znacznie poszerzyli swoją wiedzę biorąc udział w różnorodnych szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez NCK.


MCK w Aleksandrowie Kujawskim realizuje zadania z dziedziny wychowania, edukacji, upowszechniania kultury oraz rozwijania i zaspokajania potrzeb społeczeństwa w tej dziedzinie. Naszym celem jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia wartości kulturalnych.

Zadania szczegółowe:

  • rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych
  • kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze
  • przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych
  • tworzenie warunków do zespołowego uczestnictwa w kulturze
  • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i aktywności kulturalnej
  • organizowanie wydarzeń kulturalnych – koncerty, spektakle teatralne, spotkania autorskie, pokazy filmowe
  • gromadzenie i opracowywanie materiałów archiwalnych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu
  • współdziałanie z różnymi instytucjami
  • prowadzenie działalności z zakresu upowszechniania i ochrony kultury

MCK Aleksandrów Kujawski