Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie

TechniKULTURA

Dzięki projektowi mogliśmy wziąć udział w szkoleniach organizowanych przez NCK i tym samym rozwinąć i zgłębić naszą wiedzę z zakresu promocji, marketingu, nowoczesnych technologii, przyjemnych i prostych programów graficznych, dzięki którym możemy uatrakcyjnić komunikację z mieszkańcami i naszą ofertę. Rozpracowaliśmy nasze mocne i słabe strony. Przeanalizowaliśmy nasza ofertę pod kątem atrakcyjności, dostępności i potrzeb mieszkańców. Dzięki temu stała się ona dostosowana pod te grupy, o których małym zaangażowaniu rozmawialiśmy podczas szkoleń. W dalszym ciągu nasze kulturalne propozycje będą konsultowane z mieszkańcami i będą zmieniać się w zależności od potrzeb. Niebawem będziemy tworzyć pierwsze treści, podcasty, relacje, wywiady na żywo. Dzięki projektowi na naszej mapie propozycji dla społeczności lokalnej, pojawia się kolejna. Nowoczesna, twórcza i integrująca mieszkańców. Zainstalowane pętle indukcyjne przyczynią się do poprawy odbioru naszych widowisk dla osób z niepełnosprawnościami.


Misją MOK w Sławkowie jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie miasta, upowszechnianie kultury poprzez inicjowanie działań, których celem jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Celem Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie jest rozwijanie talentów mieszkańców miasta i regionu, poprzez organizację sekcji i klubów zainteresowań. MOK Sławków w celu zaspokajania potrzeb kulturalnych i rozrywkowych mieszkańców, organizuje również wystawy sztuki, prelekcje, wykłady, projekcje kinowe, spotkania z autorami, warsztaty tematyczne. Organizujemy każdego roku największy z festiwali muzycznych w okolicy „Polish Ukulele Festival”, na który przyjeżdżają artyści i goście z całego świata.
W naszym drugim nowo wyremontowanym budynku działa Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej. Jest to wyjątkowe miejsce na mapie Sławkowa, które rozpoczęło swoją działalność w 2021 r., łącząc zadania i doświadczenie Działu Kultury Dawnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie z nową funkcją skupioną na edukacji ekologicznej i ochronie środowiska oraz promocji walorów przyrodniczych Sławkowa.

MOK Sławków