Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli

offline/online – zwinna kultura

Dzięki projektowi udało się przede wszystkim wzmocnić zespół MDK, który poznał nowe narzędzia cyfrowe oraz możliwości, jakie dają w codziennym działaniu instytucji. Wzrost świadomości cyfrowej oraz kompetencji przekłada się na realizację projektów, poprawę komunikacji w zespole oraz poszerzenie grona odbiorców naszych działań. Do oferty wprowadzamy nowe elementy do tej pory nieobecne w przestrzeni naszej instytucji (np. podcasty). Nowe narzędzia cyfrowe, które wykorzystujemy, pomagają docierać do nowych grup odbiorców, do tej pory nieobecnych w MDK. Udział w projekcie i wykorzystanie nowych metod pracy oraz narzędzi cyfrowych pozwala lepiej poznać oczekiwania odbiorców wobec instytucji oraz w efektywny sposób badać potencjał kulturowy lokalnych społeczności. Wymiernym efektem projektu (przede wszystkim szkoleń oraz pracy z tutorem) jest również uporządkowanie działań promocyjnych MDK-u w sieci.


Naszym celem jest zbudowanie marki Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli jako wpływowego i liczącego się w środowisku centrum integracji, efektywnie zarządzanego i nastawionego na współpracę z lokalną społecznością. Chcemy docierać do ludzi, którzy tworzą kulturę, współpracować z nimi i rozbudzać wrażliwość na sztukę. Będziemy używać do tego różnych kanałów informacyjnych oraz tworzyć wydarzenia, które będą marką instytucji i miasta.

MDK Zduńska Wola