Miejski Dom Kultury w Wągrowcu

Okno na kulturę – kultura, sztuka

Dzięki udziałowi w projekcie Konwersja cyfrowa domów kultury nasza instytucja otrzymała szansę na podniesienie jakości świadczonych usług dla Mieszkańców Wągrowca i okolic. W ramach realizowanego projektu pracownicy Domu Kultury mieli możliwość podnieść swoje kompetencje, biorąc udział w organizowanych szkoleniach. Wiedza z zakresu przygotowania oferty dla odbiorcy naszego Domu Kultury przyczyni się do poszerzenia naszej oferty dla grup, które do tej pory nie gościły u nas tak często jakbyśmy tego chcieli. Zakupiliśmy niezbędny sprzęt, dzięki któremu realizacja naszych działań jest prostsza, w lepszej jakości, bardziej przystępna dla każdego widza. W ramach działań dostosowaliśmy instytucję dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dzięki umieszczonym planszom osoby słabowidzące będą miały lepsze rozeznanie w przestrzeni domu kultury. Pracujemy także nad zainstalowaniem pętli indukcyjnych oraz przebudową strony internetowej.


Miejski Dom Kultury w Wągrowcu prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury.

Do podstawowych zadań Miejskiego Dom Kultury należy:

 • rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych
 • wychowanie poprzez sztukę – edukacja kulturalna
 • tworzenie warunków dla funkcjonowania amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką (umożliwianie rozwoju zespołom tanecznym, zespołom muzycznym, chóralnym, folklorystycznym, teatralnym, wspieranie rozwoju stowarzyszeń prowadzących działalność o charakterze kulturalnym)
 • prowadzenie w siedzibie Miejskiego Domu Kultury kina, edukacji filmowej, działalności festiwalowej związanej z kinematografią, prowadzenie klubów filmowych
 • wspieranie profesjonalnej i amatorskiej działalności artystycznej
 • upowszechnianie wiedzy o sztuce i innych dziedzinach życia kulturalnego
 • organizowanie działalności środowiskowej w zespołach, kołach, klubach zainteresowań
 • prowadzenie galerii artystycznej
 • prowadzenie działalności wydawniczej (prasa, fonografia, wydawnictwa)
 • współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców, ale i budowania lokalnej tożsamości i aktywizowania społecznego mieszkańców, także w realizowaniu celów społecznych takich jak: rozwój, integracja, podniesienie jakości życia, przeciwdziałanie wykluczeniu
 • propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii do upowszechniania kultury i sztuki poprzez prowadzenie portali lub serwisów internetowych
 • gromadzenie i dokumentowanie dóbr kultury
 • organizowanie imprez o charakterze plenerowym (eventy, pikniki, festyny, koncerty, kiermasze)
 • prowadzenie współpracy z instytucjami kulturalnymi innych miast w Polsce i Europie
 • prowadzenie kampanii społecznych
 • prowadzenie punktu informacji kulturalnej i turystycznej (IKT)
 • inicjowanie i prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień patologii społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży

MDK Wągrowiec