Miejski Dom Kultury w Mikołowie

W sieci od nowa. Konwersja cyfrowa Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie

Dzięki projektowi nasze strony internetowe – zarówno główna, jak i dwóch frontowych wydarzeń, które organizujemy – zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i do prowadzenia transmisji wideo. Sprzętu do transmisji zamierzamy używać zwiększając dostępność części naszych wydarzeń, szczególnie spotkań z podróżnikami (Galeria Podróżnicza) i części koncertów w ramach Mikołowskich Dni Muzyki. W przypadku koncertów organowych sprzęt zostanie wykorzystany nie tylko do transmisji online, ale także, by widzowie zebrani w kościele mogli widzieć na żywo organistę, co zapewne zwiększy komfort odbioru. Prowadzący zajęcia już zgłaszają, że w nowym roku szkolnym będą chcieli część zajęć prowadzić dla swoich podopiecznych w takiej formie. Dzięki rejestracji będzie też możliwość zorganizowania wirtualnego Dnia Otwartego, prezentującego poszczególne zajęcia. Dzięki szkoleniom jesteśmy także lepiej widoczni w mediach społecznościowych.


Głównymi celami MDK są m.in.:

 • rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych
 • edukacja kulturalna
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury
 • tworzenie warunków do rozwoju ruchu regionalnego
 • upowszechnianie wiedzy o sztuce
 • organizowanie spektakli teatralnych, imprez plenerowych; organizowanie koncertów muzycznych, w tym „Mikołowskich Dni Muzyki”
 • organizowanie plenerów plastycznych, w tym „Impresji Mikołowskich”
 • organizowanie wystaw malarstwa, rzeźby oraz innych prac artystycznych, stała prezentacja kolekcji malarskiej, opieka nad galerią
 • patronat nad amatorskim ruchem artystycznym, jego promocja i prezentacja
 • praca dydaktyczna i szkoleniowa z dziećmi i młodzieżą
 • organizacja spotkań z artystami reprezentującymi różne dziedziny sztuki
 • tworzenie klubów dyskusyjnych, kółek zainteresowań, zespołów muzycznych
 • poszukiwanie nowych form i źródeł działalności kulturalnej
 • poszukiwanie nowych form finansowania kultury

MDK Mikołów