Miejski Dom Kultury w Kole

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, akcesoriów do prowadzenia transmisji on-line dla Miejskiego Domu Kultury w Kole

Udział w projekcie pozwolił na wyposażenie Miejskiego Domu Kultury w Kole w nowoczesny sprzęt umożliwiający wykorzystanie narzędzi cyfrowych do prowadzenia działalności kulturotwórczej. Ułatwia on nie tylko rejestrację bieżących wydarzeń, ale pozwala na szybką emisję materiałów filmowych. Pozwala na docieranie do nowych grup odbiorców, posługujących się nowymi technologiami, a także do osób z niepełnosprawnościami i seniorów, dla których korzystanie z oferty w kolskiej instytucji bywa utrudnione. Stworzyła się przestrzeń do pracy z ludźmi, którzy chcą rozwijać swoje pasje związane z filmowaniem i nabyć nowe umiejętności w tym zakresie, a także szerzej dzielić się swoimi osiągnięciami. Dzięki nowemu wyposażeniu i zaangażowaniu szkoleniowca, który w ramach projektu prowadził w kolskiej placówce zaplanowane warsztaty, udało się stworzyć „Nową” Pracownię Filmową i przeprowadzić dla mieszkańców pierwszy cykl spotkań warsztatowo-szkoleniowych pn. „Wszystko co nas kręci”.


Miejski Dom Kultury w Kole uruchamia nowatorskie działania animacyjne ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę ze społecznością lokalną. Główny nacisk kładzie na nawiązywanie stałych relacji z mieszkańcami Koła z każdej grupy wiekowej. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego owocuje tworzeniem i realizowaniem ciekawych projektów edukacyjnych, artystycznych i kulturalnych.

MDK w Kole