Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej

Cyfrowa zmiana w realnym funkcjonowaniu Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej

Realizacja projektu pozwoli na nabycie umiejętności w zakresach:

 • organizacji, promocji i projektowania oferty kulturalnej z użyciem narzędzi i środków technicznych online
 • właściwego wykorzystania mediów społecznościowych w celach promocyjnych i skutecznego budowania publiczności
 • utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami i opiekunami uczestników zajęć
 • profesjonalnego i systematycznego korzystania z zakupionego wyposażenia technicznego
 • poszerzenia oferty MDK Kolbuszowa o nowe zajęcia z realizacji multimedialnych, np. rejestracji i obróbki dźwięku, transmisji do Internetu, autoprezentacji, itp.
 • możliwości jednoczesnej realizacji stacjonarnie i do Internetu kilku wydarzeń
 • możliwości realizacji wydarzeń kulturalnych, których z uwagi na braki w sprzęcie (raiderowe), MDK w Kolbuszowej nie mógł się podjąć
 • wprowadzenia do realizowanych wydarzeń technik multimedialnych jako elementów scenografii (mappingu)
 • zwiększenie dostępności oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Kolbuszowa. Podstawowym rodzajem działalności zakładu jest stworzenie możliwości i przygotowanie społeczeństwa Gminy Kolbuszowa do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Do podstawowych zadań Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej należy:

 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej
 • przygotowanie do odbioru kultury poprzez edukację kulturalną i wychowanie poprzez sztukę
 • rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w kierunku powstawania zespołów i grup twórczych
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru oraz rękodzieła ludowego i artystycznego
 • ochrona kulturowego dziedzictwa narodowego

Siedzibą Miejskiego Domu Kultury jest Kolbuszowa, zakład posiada filię w Kolbuszowej Górnej i świetlice w Domatkowie, Świerczowie i Kłapówce. Siedzibą zakładu jest istniejący od 1908 r. i kilkukrotnie modernizowany budynek kolbuszowskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

MDK Kolbuszowa