Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu

Dostosowanie cyfrowe instytucji i pracowników MDK w Przasnyszu

Dzięki projektowi i udziale w szkoleniach poznaliśmy nowe możliwości pracy online, nowe narzędzia cyfrowe umożliwiające zdalną pracę i animację kultury. Uzyskaliśmy nowe kompetencje i umiejętności niezbędne do codziennej pracy w domu kultury. Doposażyliśmy naszą instytucję w niezbędny sprzęt. Dużymi krokami wchodzimy na kolejny poziom cyfryzacji, dzięki zakupionemu sprzętowi do live streamingu, transmisji video, wyposażenia mobilnego studia tv (kamery, aparat fotograficzny, laptop, lampy, mikrofony, miksery). Zakupiliśmy również profesjonalne nagłośnienie estradowe. Dzięki temu Miejski Dom Kultury w Przasnyszu będzie miał możliwość realizowania wydarzeń oraz koncertów wykorzystując własne nowoczesne i profesjonalne nagłośnienie. Wykonaliśmy kolejny krok w stronę dostępności i zakupiliśmy przenośny system pętli indukcyjnej – sprzęt niezbędny, uznany za najbardziej przyjazny i dający najwięcej korzyści, który wspomaga słyszenie. Zakupiony nowy sprzęt oraz umiejętności zdobyte podczas szkoleń, przełożą się na nową jakość działań naszego domu kultury. Planujemy stworzenie mobilnego studia – pracowni OSTOJA i utworzenie TV tworzonej przez dzieci i młodzież. Partnerami w tym projekcie będzie Młodzieżowa Rada Miasta, która będzie wspierać w upowszechnianiu informacji wśród młodzieży.


MDK w Przasnyszu to nowe standardy, nowa jakość miejsca zakorzenionego w wieloletniej tradycji, które wprowadza innowacyjne rozwiązania w kulturze, z wykorzystaniem najnowszych technologii. Kreujemy przestrzeń do aktywnego i kreatywnego udziału przasnyszan w kulturze. Inspirujemy się postacią Stanisława Ostoi-Kotkowskiego – człowieka, który wyprzedził swoją epokę. Jest mistrzem światła i naszym patronem.

Główne cele instytucji:

  • zwiększenie zainteresowania mieszkańców aktywnym udziałem w kulturze: zwiększenie zainteresowania ofertą: dzieci, młodzieży i dorosłych oraz włączenie mieszkańców do aktywnego współtworzenia oferty,
  • opracowanie kompleksowej wizji działania MDK w nowej siedzibie: plan kluczowych imprez miejskich (cyklicznych), powrót Festiwalu Światła „Mistrz Światła”, stworzenie kompleksowej koncepcji festiwalu, „Przestrzeń Kotkowskiego” – utworzenie miejsca poświęconego patronowi, nowa strona internetowa, identyfikacja wizerunkowa MDK,
  • wykreowanie MDK na lokalnego lidera kultury: promowanie tradycji etnograficznej/historycznej regionu, kino w szerokim spektrum – uruchomienie działalności kina, reaktywacja DKF.

MDK Przasnysz