Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego

Marecki Ośrodek Filmowy

Dzięki naszemu projektowi tworzymy własne studio filmowe przystosowane do realizacji programów telewizji internetowej, podcastów, wywiadów z zaproszonymi gośćmi oraz tworzenia archiwów cyfrowych. Będziemy również prowadzili warsztaty filmowe i animacyjne dla młodzieży i dorosłych oraz planujemy stworzenie archiwum historii mówionej. Pragniemy wzbudzać zainteresowanie tematyką nowych mediów w społeczności mareckiej, również przez działania interaktywne oraz innowacyjne zastosowanie mediów społecznościowych. Jako zespół, dzięki szkoleniom, zyskujemy nowe kompetencje – w zakresie warsztatu operatorskiego, montażu i postprodukcji, występowania przed kamerą i sztuki mówienia oraz w niezwykle ważnym obszarze budowania publiczności i marketingu kultury w nowych kanałach komunikacji.


Misją Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego jest kreowanie zainteresowań kulturą i sztuką, animacja i edukacja kulturalna oraz upowszechnianie lokalnych tradycji. Oferujemy udział w zajęciach stałych i cyklicznych, a także spotkaniach, koncertach, spektaklach teatralnych, wernisażach, sesjach warsztatowych i projektach. Przygotowujemy do udziału w kulturze artystycznej i zapewniamy kontakt ze sztuką i artystami. Chcemy być miejscem pobudzającym lokalną aktywność, miejscem przerzucania mostów pomiędzy różnymi grupami mieszkańców. Jesteśmy otwarci na nowych partnerów, nowych uczestników i nowe propozycje. Ważne miejsce w naszej działalności zajmują nowoczesne, multimedialne formy kontaktu z odbiorcami, działania online oraz tworzenie lokalnych archiwów cyfrowych. Zwracamy się w stronę technik filmowych i animacyjnych, by odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby i nawyki społeczeństwa oraz wprowadzić nowe, ciekawe zajęcia.

MOK Marki