Malborskie Centrum Kultury i Edukacji

Kultura-reaktywacja!

Projekt znacząco przyczynił się do zwiększenia kompetencji cyfrowych kadry instytucji. Natomiast w zakresie poszerzenia oferty kulturalnej instytucji realizowane będą: koncerty, wykłady, spektakle teatralne, wystawy i warsztaty online. Pojawią się nowe formaty radiowe,cykliczne reportaże, słuchowiska, w tym skierowane do najmłodszych (wykorzystujące także potencjał literacki lokalnych twórców).


Malborskie Centrum Kultury i Edukacji jest największą instytucją kultury w powiecie malborskim. Od 1975 r. prowadzimy wielokierunkową działalność w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i nauki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego. Głównym celem i misją naszej działalności jest przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Działalność kulturalną prowadzimy na terenie całego miasta, w tym na obszarach rewitalizacji, wykorzystując potencjał 5 budynków, którymi zarządzamy, tj.: Ratusz, Centrum Kultury i Edukacji Szkoła Łacińska, siedziba Radia Malbork, Wieża Ciśnień, Szpital Jerozolimski. Naszej działalności nie zamykamy w murach, wychodzimy w przestrzeń realizując takie inicjatywy jak choćby: Malborskie Strefy Otwartej Kultury czy Letni Ogród Kulturalny.

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji