Lidzbarski Dom Kultury

Lidzbarski Dom Kultury XXI wieku

Projekt miał na celu wyposażenie Lidzbarskiego Domu Kultury w umiejętności i kompetencje oraz w niezbędny sprzęt do tworzenia i rozwoju działań kulturalno-animacyjnych. W jego wyniku powstało wielozadaniowe studio do realizacji audio i wideo umożliwiające kompleksowe działania pozwalające na wzbogacenie pracy o nowe formy oraz profesjonalizację działań dotychczasowych. Dzięki wyposażeniu studia będziemy prowadzić działania takie jak:

 • spotkania online z lokalnymi twórcami,
 • warsztaty tematyczne online,
 • podcasty,
 • koncerty online,
 • prezentacje działalności grup teatralnych i muzycznych,
 • studio będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcą się nauczyć realizacji online.

Misja Lidzbarskiego Domu Kultury: być nowoczesną placówką wykorzystującą nowinki technologiczne w realizacji działań kulturalnych, otwartą na wszystkie potrzeby mieszkańców naszego miasta i okolic.

Głównymi celami Lidzbarskiego Domu Kultury są:

 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury,
 • tworzenie warunków dla rozwoju ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań społeczeństwa kulturą, teatralną, filmową, taneczną, plastyczną i muzyczną.

Lidzbarski Dom Kultury