Libiąskie Centrum Kultury

CyberOKO na Kulturę

Zakup sprzętu audio/video wraz z oprogramowaniem umożliwił prowadzenie profesjonalnej formy działalności w zakresie:

 • obsługi technicznej wydarzeń (nagłośnienie, oświetlenie, zdjęcia, promocja wydarzeń)
 • obsługi technicznej form audiowizualnych (montaż filmów, prezentacji, dbanie o szatę graficzną strony oraz fanpage’u)
 • obsługi mediów społecznościowych (posty, relacje, filmiki na FB, grafika, wydarzenia, konkursy)
 • administrowania profilami w mediach społecznościowych (FB, Instagram, You Tube) oraz stroną internetową)
 • tworzenia materiałów promocyjnych i reklamowych (plakaty, zaproszenia, banery zewnętrzne, ulotki) – poznanie nowych narzędzi, stron i aplikacji (pixabay, ninateka, artsteps.com, cas.org, pexels, chmura google, trello, google meet, canva)

Udział instruktorów w szkoleniach realizowanych przez NCK oraz tych zakupionych przez Wnioskodawcę przyczynił się do podniesienia kompetencji cyfrowych pracowników, budowania nowej oferty kulturalnej oraz promocyjnej instytucji.


Zadaniem Libiąskiego Centrum Kultury jako instytucji kultury jest ułatwianie mieszkańcom Libiąża dostępu do kultury, wspieranie aktywności kulturalnej, prezentacja twórczości i dorobku artystycznego, kształtowanie świadomego odbiorcy kultury, a także umacnianie poczucia przynależności do wspólnoty.

Cele:

 • rozwój oferty domu kultury w oparciu o zasoby własne i współpracę z innymi podmiotami
 • podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej
 • kreowanie pozytywnego wizerunku LCK w środowisku
 • udoskonalenie wykorzystania istniejącej bazy lokalowej, przestrzeń wystawiennicza, kawiarnia Nisza
 • dostosowanie godzin pracy LCK do potrzeb uczestników wydarzeń kulturalnych
 • wzrost zaangażowania młodzieży w działania LCK
 • promocja oferty LCK za pośrednictwem wielu kanałów komunikacyjnych
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez udział w kursach i szkoleniach

Libiąskie Centrum Kultury