Studio Kultura 2.0

„Studio Kultura 2.0” to inicjatywa Łaskiego Domu Kultury, która ma pobudzić lokalną społeczność do śmielszego zbliżenia się do świata kultury, w tym przede wszystkim kultury cyfrowej. Multimedialne studio będzie miejscem integracji, nauki, oraz przestrzenią do realizacji projektów przygotowywanych przez m.in. społeczność lokalną. Od profesjonalnych audycji podcastowych, po streamingi live z wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez ŁDK. Studio Kultura 2.0 to także mobilna i dostępna przestrzeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dzięki udoskonaleniu dostępności strony internetowej ŁDK uda się dotrzeć do szerszej grupy osób zagrożonych wykluczeniem. Studio będzie miejscem otwartym, bezpiecznym i przyjaznym. Miejscem zapewniającym najwyższą jakość i najszersze możliwości w pracy kreatywnej. Studio będzie platformą do wymiany myśli oraz idei. Studio Kultura 2.0 to krok ku nowoczesnej formie edukacji kulturalnej.


Misją Łaskiego Domu Kultury jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzenia jej wartości oraz promocja dorobku kulturalnego w mieście, kraju i za granicą poprzez aktywizację, edukację, integrację i inspirację. Główne cele strategiczne to zapobieganie wykluczeniu społecznemu, integracja społeczności lokalnej wokół inicjatyw kulturalnych oraz wzmocnienie roli Łaskiego Domu Kultury w regionie jako wiodącej instytucji kultury oferującej nowoczesny, wielowymiarowy kontent. To także m.in. zwiększenie dostępności do usług kulturalnych, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Łaski Dom Kultury ma być przyjaznym miejscem spotkań mieszkańców, instytucją rozwijającą horyzonty, kształtującą potrzeby i postawy, wspierającą inicjatywy, otwartą na współpracę i na zmieniającą się rzeczywistość.

Łaski Dom Kultury