Kobierzycki Ośrodek Kultury

„Nowa Kultura” – modernizacja cyfrowa Kobierzyckiego Ośrodka Kultury

Kobierzycki Ośrodek Kultury z otrzymanych środków grantowych zakupił sprzęt audio-video i komputerowy oraz przeszedł cykl szkoleń w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury. Sprzęt komputerowy w postaci laptopów i kamer może być wykorzystywany przez instruktorów do zajęć, także w formie online. KOK wkroczył na nowe tory nowoczesnej technologii. Oprócz tworzonej do tej pory dobrej jakości filmików czy grafik, poszerzamy nasze możliwości o streaming. Wierzymy, że będzie on alternatywą uczestniczenia w naszej ofercie kulturalnej dla tych, którzy z różnych powodów nie mogli z niej skorzystać w postaci stacjonarnej. Projekt „Nowa Kultura” powoli staje się „nową rzeczywistością” Kobierzyckiego Ośrodka Kultury.


Główne cele Kobierzyckiego Ośrodka Kultury:

 • kultywowanie lokalnych tradycji
 • oferowanie nowych dziedzin życia kulturalnego
 • promowanie talentów
 • integracja społeczeństwa
 • tworzenie współpracy z rodzicami – wspólne integracyjne zajęcia dzieci i osób dorosłych
 • współpraca z rodziną oraz ze środowiskiem lokalnym
 • organizacja i współorganizacja (np. z radami sołeckimi, kołami gospodyń wiejskich, stowarzyszeniami) imprez dla środowisk wiejskich
 • organizacja zajęć dla dorosłych w siedzibie KOK i poza siedzibą (np. w świetlicach wiejskich i środowiskowych)
 • organizowanie zajęć integracyjnych dla dzieci z terenu gminy i z ZOL w Wierzbicach
 • organizowanie czasu wolnego podczas ferii zimowych i letnich wakacji
 • zachęcanie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach
 • organizacja czasu wolnego
 • rozwijanie naturalnych zdolności z zakresu kultury
 • osiąganie wysokich wyników w rywalizacji na festiwalach, konkursach, turniejach
 • rozwijanie kultury osobistej i kultury słowa
 • współpraca z różnymi instytucjami i placówkami kulturalno-oświatowymi

Kobierzycki Ośrodek Kultury