Dostosowanie zasobów Gubińskiego Domu Kultury do działalności instytucji w mediach cyfrowych

Dzięki projektowi będziemy mogli dotrzeć do większego grona odbiorców, poszerzyć pole dystrybucji treści tworzonych przez instytucję o media cyfrowe oraz unowocześnić zasoby sprzętowe instytucji. Gubiński Dom Kultury stanie się bardziej dostępny dla potencjalnego odbiorcy kultury w naszym mieście oraz w mediach cyfrowych, stanie się także bardziej atrakcyjny dla dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych dzięki wzbogaceniu prowadzonych zajęć o nowe środki multimedialne.


Misją Gubińskiego Domu Kultury jest animacja kulturalna społeczności małego miasta przygranicznego. Nasze cele to:

  • uprzystępnianie kultury wysokiej mieszkańcom
  • organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych
  • promocja dobrych praktyk w dziedzinie działalności społecznej
  • koordynacja i wspieranie amatorskiego lokalnego ruchu artystycznego

Gubiński Dom Kultury