Grójecki Ośrodek Kultury

Cyfrowa modernizacja Grójeckiego Ośrodka Kultury

Udział w projekcie Konwersja cyfrowa domów kultury przyniósł dla naszego Ośrodka powiew świeżości i pulę nowych pomysłów. Nasi animatorzy i instruktorzy doznali prawdziwego oświecenia i zyskali wiedzę niezbędną dla realizacji naszej misji poprzez sieć. Dzięki głębokiej analizie, warsztatom i szkoleniom dla naszej kadry, znamy nasze mocne oraz słabe strony, jeśli chodzi o techniki cyfrowe. Jedną z naszych największych bolączek był brak nowoczesnego sprzętu komputerowego, co w dobie mediów społecznościowych i kultury cyfrowej mocno nas ograniczało. Dzięki projektowi mogliśmy podjąć niezbędne inwestycje w tej materii. Pozwoli nam to rozwinąć skrzydła w kompletnie nowych kierunkach, z pożytkiem dla lokalnej społeczności, w tym dla grup wykluczonych, takich jak osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami.


Jako Grójecki Ośrodek Kultury naszym sztandarowym zadaniem jest edukacja kulturalna i promocja dziedzictwa kulturowego wśród lokalnej społeczności. Jesteśmy miejscem, które integruje różnorodne grupy odbiorców i walczy z podziałami (szczególnie dotyczącymi wieku i płci). Jesteśmy także inkubatorem działań i projektów społecznych dla wielu grup nieformalnych, klubów seniorów, kółek zainteresowań, wolontariuszy, dziecięcego klubu gier czy stowarzyszeń artystycznych. W ostatnich latach rozwijamy się na nowe obszary kultury cyfrowej oraz multimediów, przełamując kolejne, tym razem wirtualne bariery.

Grójecki Ośrodek Kultury