Gminny Ośrodek Kultury w Turośli

Kultura kurpiowska w przestrzeni cyfrowej

Udział w projekcie w znacznym stopniu wpłynął na rozwój zaplecza technicznego Ośrodka, jak również na rozwój kompetencji cyfrowych pracowników. Zdobyte umiejętności podczas szkoleń pozwoliły na znaczne poszerzenie oferty kulturalnej poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań w przygotowywanej ofercie. Zakupione wyposażenie i zdobyte umiejętności wykorzystane zostaną w najbliższym czasie do przygotowania dwóch wydarzeń obejmujących zrealizowanie koncertów, które udostępnione zostaną w przestrzeni cyfrowej ośrodka. Będą to wydarzenia przygotowane przez dzieci i młodzież uczęszczającą na zajęcia wokalno-muzyczne do Ośrodka oraz przez artystów ludowych działających w zespole folklorystycznym. Kolejnym działaniem planowanym do realizacji jest nagranie i publikacja teledysków do utworów kurpiowskich wykonywanych przez Zespół Śpiewaczy z Turośli działający przy GOK w Turośli. Prowadzone są również prace związane z przygotowaniem przedstawienia teatralnego na podstawie scenariusza w wykonaniu zespołu folklorystycznego.


Misją GOK w Turośli jest myśl wypowiedziana przez Adama Chętnika „(...) Przyszłość budować, a z przeszłości brać siły...”. Zgodnie z przyjętą dewizą przykładamy ogromną wagę do pielęgnowania spuścizny swoich przodków. Działania ośrodka kultury nakierunkowane są na popularyzację, podtrzymywanie i kultywowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych tradycji Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Ośrodek poprzez swoją działalność, wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Głównymi celami Ośrodka jest organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze, prowadzenie różnorodnych form edukacji regionalnej, organizowanie imprez o charakterze rekreacyjnym i masowym. Ponadto celami ośrodka jest współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami, kołami gospodyń wiejskich i instytucjami. Przygotowując działania tworzymy warunki do wzmocnienia świadomości tożsamości regionalnej i pozytywnych wyróżników wsi kurpiowskiej, promując lokalnych twórców, artystów i potencjał lokalnej społeczności.

GOK Turośl