Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie

Doposażenie Studia TV i Studia Nagrań Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie

Niezbędnym w naszej pracy staje się zbudowanie nowego sposobu komunikowania z publicznością. Ważnym elementem działalności jest obecnie przeniesienie części oferty kulturalnej do sieci i równoległe działanie w sferze live. Wpisując się w ten nowy trend chcemy – dzięki doposażeniu studia TV i Nagrań, aby organizowane przez nas koncerty i wydarzenia docierały przez sieć Internet do szerokiego grona odbiorców. Ważnymi odbiorcami stają się dla nas osoby z niepełnosprawnościami, które dzięki realizacji projektu będą mogły bez wychodzenia z domu uczestniczyć w organizowanych spotkaniach. Zakupiony sprzęt umożliwi nam realizację na żywo różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, tj. koncertów, spektakli teatralnych, warsztatów czy szkoleń. Przygotowany materiał, dzięki streamingowi, docierał będzie – poprzez popularne platformy internetowe – do szerokiego grona odbiorców.


Podstawowym celem działalności GOK w Rymanowie jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, a co za tym idzie upowszechnianie i ochrona kultury. Do naszych głównych zadań należy m.in.:

  • edukacja kulturalna – rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców w tym zakresie
  • ochrona i udostępnianie dóbr kultury
  • tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
  • tworzenie warunków do rozwoju folkloru i rękodzieła artystycznego
  • prowadzenie działalności informacyjnej z zakresu kultury i sztuki
  • współpraca z innymi podmiotami w zakresie organizacji oferty kulturalnej w gminie Rymanów

GOK Rymanów