Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach

Konwersja cyfrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach

Dzięki zaprojektowanym działaniom nasz GOK wzbogacił się m.in. o profesjonalne studio nagrań muzycznych i filmowych. Został zakupiony również sprzęt do odtwarzania wirtualnej rzeczywistości w technologii VR. Mobilny ekran LED zakupiony w ramach zadania, wzmocni nie tylko działania promocyjne instytucji, ale będzie również pełnił funkcję swoistej galerii, czy też kina plenerowego, które może zabezpieczyć potrzeby edukacji kulturalnej mieszkańców całej Gminy Radwanice. Udział w szkoleniach wyposażył uczestników w nowe kompetencje cyfrowe umożliwiające i dające predyspozycje do aktywności w sieci z możliwością wykorzystania narzędzi internetowych i możliwości prezentacji własnej oferty w sposób on-line. Pozwoliło to na szeroką prezentację pomysłów i projektów edukacji kulturalnej lokalnej społeczności poprzez lokalnych liderów, a przede wszystkim kadrę GOK.


Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach od początku swego powstania, czyli od 2010 r., szybko stał się jedną z najprężniej działających instytucji w gminie liczącej ok. 4800 mieszkańców. GOK realizuje liczne projekty i przedsięwzięcia w oparciu o główne cele statutowe jakimi jest przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa oraz rozwijania kultury na terenie gminy. Poprzez szereg aktywnych form swojej działalności ośrodek stał się miejscem spotkań dla mieszkańców w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem imprez kulturalno-rozrywkowych oraz wszelkiego rodzaju zajęć cyklicznych i spotkań. Współpracuje z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami oraz indywidualnymi animatorami. GOK w ramach zadań statutowych prowadzi również szeroko rozumianą edukację kulturalną w sołectwach będących integralną częścią gminy. Są to zazwyczaj działania podyktowane kalendarzem świąt i wydarzeń okolicznościowych, realizowanych we współpracy z sołtysami i radami sołeckimi, będącymi opiekunami świetlic wiejskich. Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach dokłada wszelkich starań, aby zapewnić mieszkańcom Gminy możliwość wzięcia udziału w ciekawych inicjatywach kulturalnych, nieodbiegających jakościowo od propozycji oferowanych w dużych miastach. Nasza działalność nastawiona jest na ciągłe podnoszenie kompetencji kulturowych mieszkańców. Realizacji w/w celów statutowych przyświeca motto Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach, które brzmi: „Ludzie, inspiracje, działania".

GOK Radwanice