Gminny Ośrodek Kultury w Narewce

Narewka on-line

Mamy plany uruchomienia zajęć dziennikarsko-fotograficznych, podczas których nasza młodzież będzie mogła skutecznie wykorzystywać zakupiony sprzęt do przeprowadzania różnego rodzaju wywiadów, reportaży, a także montażu i udźwiękowienia. Chcielibyśmy stworzyć coś na wzór minitelewizji internetowej, gdzie młodzież będzie sukcesywnie wrzucać nowe materiały wideo dotyczące wydarzeń w gminie.


Misją Gminnego Ośrodka Kultury w Narewce jest kształtowanie świadomego, aktywnego odbiorcy kultury oraz wyrabianie w nim wrażliwości na sztukę, a także zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie szerokiej oferty kulturalnej. GOK jest miejscem spotkań mieszkańców, nowoczesnym ośrodkiem informacji, komunikacji kulturalnej i społecznej, przyjaznym miejscem rozwijającym wiedzę i horyzonty, szanującym przeszłość i kreującym przyszłość, nawiązującym współpracę partnerską na wielu płaszczyznach. Jest miejscem, w którym tworzy się warunki do rozwoju lokalnego ruchu artystycznego oraz aktywnie się go promuje.

GOK Narewka