Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach

Kaszëbskô kùltura w Internece i na cyfrowi ôrt

Zadanie pomogło przygotować kadry GOK do animacji i edukacji kulturalnej z wykorzystaniem nowych technologii poprzez doposażenie dwóch domów kultury (w Silnie i Swornegaciach) w sprzęt do tworzenia treści audio oraz realizację szkolenia z zakresu obsługi zakupionego sprzętu i z zakresu realizacji dźwięku. Projekt pomógł też w doposażeniu Kaszubskiego Domu Rękodzieła w audioprzewodniki, wraz z opracowaniem treści audiowycieczki (również w języku migowym i audiodeskrypcją) wprowadzającej gości KDRL w realia życia codziennego Zaboraków. W ramach zadania do domu kultury w Silnie i w Swornegaciach zostały zakupione też pętle indukcyjne, co pozwoli otworzyć te placówki dla osób słabosłyszących. Realizacja zadania umożliwi edukację regionalną w sposób cyfrowy oraz wpłynie na rozszerzenie i uatrakcyjnienie działań edukacyjnych i animacyjnych online. Dzięki zakupowi pętli indukcyjnych i dostosowaniu nagrań w audioprzewodnikach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dotrzemy też do takich odbiorców.


Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach od 2004 r. zajmuje się działalnością kulturalną, wychowawczą i sportową. Prowadzi prace środowiskowe, organizuje imprezy artystyczne i rekreacyjne. Swoją pracą dąży do utrwalenia tradycji narodowych i patriotycznych, a także tradycji regionalnych. Popularyzuje osiągnięcia kulturalne regionu Kaszub i Pomorza oraz historię lokalną.

GOK sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem:

  • 3 Wiejskich Domów Kultury
  • 15 Świetlic Wiejskich
  • 2 Amfiteatrów Letnich
  • Kaszubskiego Domu Rękodzieła
  • Chaty Podcieniowej
  • Gminnej Biblioteki Publicznej

Główne cele Ramowego Planu Rozwoju GOK w Chojnicach to:

  • aktywizacja lokalnej społeczności do działań w obszarze kultury
  • kształtowanie mieszkańców gminy jako świadomych odbiorców kultury
  • zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu
  • przystosowanie GOK w Chojnicach do wyzwań XXI w.

GOK Chojnice