Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie

Konwersja cyfrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie

Dzięki projektowi GOK zakupił sprzęt i oprogramowanie komputerowe dla 5 placówek wchodzących w skład instytucji, sprzęt do prowadzenia transmisji online, elementy wyposażenia cyfrowego studia nagrań oraz częściowo dostosował formy przekazu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez zakup pętli indukcyjnych. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu GOK zorganizował również szereg szkoleń dotyczących podnoszenia kompetencji cyfrowych pracowników jednostki (korzystanie z technologii cyfrowych w tym obsługa zakupionego sprzętu oraz oprogramowania cyfrowego, tworzenie treści cyfrowych w serwisach internetowych, projektowanie oferty online itp.).

W przyszłości zaplanowano:

  • nagranie płyty z ludowymi przyśpiewkami – lokalna Kapela Ludowa Łęgowianie
  • nagranie płyty kolęd – podopieczni GOK (dzieci, młodzież)
  • nagrania i archiwizacja wywiadów z lokalnymi artystami
  • transmisje online z lokalnych pikników sołeckich
  • nagrania układów tanecznych grup działających przy GOK
  • tworzenie filmików instruktażowych dotyczących rękodzieła itp.

Główne cele GOK w Bojanowie:

  • prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturowe mieszkańców gminy
  • upowszechnianie kultury, sztuki, wiedzy i nauki
  • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę

GOK w Bojanowie realizuje te cele m.in. poprzez prowadzenie szerokiej działalność w zakresie animacji i edukacji kulturalnej w tym warsztatów artystycznych, zajęć muzyczno-instrumentalnych, koncertów, konkursów, przeglądów, spektakli, wystaw, imprez plenerowych o charakterze rozrywkowym, rekreacyjnym, ekologicznym i historycznym.

 

W dobie pandemii (COVID-19) GOK stanął przed koniecznością przeniesienia działań edukacyjno-animacyjnych oraz innych działań statutowych do sieci w związku z czym powstał nowy cel, a mianowicie  rozwój kompetencji cyfrowych gminnej instytucji kultury. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez udział pracowników w szkoleniach z zakresu cyfryzacji, wyposażenie jednostki i jej pracowników w niezbędny sprzęt cyfrowy oraz wprowadzenie innowacyjnych technologii cyfrowych, co pozwoli na rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty GOK w Bojanowie.

GOK Bojanów