Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie

Nasz krok milowy – cyfrowa przemiana!

Udział w Konwersji cyfrowej domów kultury nauczył nas przede wszystkim jak realizować projekt. Różnorodne szkolenia dały nam wiedzę nt. prawa autorskiego, bazy konkurencyjności, zamówień publicznych. Poznaliśmy możliwości, jakie daje nam internet w zakresie darmowych narzędzi cyfrowych umożliwiających animację kultury, promocję, organizację spotkań i warsztatów online, transmisji video i edycji materiałów foto-video. Dzięki projektowi mogliśmy zakupić profesjonalny sprzęt audio-video, program do obróbki filmów, skorzystać z fachowej nauki w obsłudze sprzętu. W naszych planach zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą nam organizować warsztaty fotograficzne i filmowe dla różnych grup wiekowych, które będą dla nas podstawą do utworzenia Klubu „2F” – fotografika i filmowca. Na kanale YouTube stworzymy „Internetową kronikę wydarzeń kulturalnych”, gdzie będą zamieszczane spoty reklamowe i zwiastuny wydarzeń kulturalnych, a także relacje fotograficzne i filmowe z tych wydarzeń. Kiedy już zdobędziemy większe umiejętności operatorsko-dziennikarskie planujemy relacje na żywo z wydarzeń kulturalnych gminy.


Główne cele GOK w Bliżynie to:

 • upowszechnianie kultury,
 • edukacja kulturalna,
 • promocja kultury ludowej,
 • upowszechnianie czytelnictwa.

Nasze zadania to:

 • rozpoznawanie potrzeb oraz rozbudzanie zainteresowań kulturalnych,
 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę – zajęcia w zakresie muzyki, plastyki, teatru, tańca,
 • stwarzanie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego – kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów,
 • propagowanie tradycji regionalnych,
 • tworzenie warunków do rozwoju rękodzieła ludowego oraz artystycznego,
 • organizacja imprez oraz koordynacja imprez kulturalnych na terenie gminy,
 • współpraca z organizacjami i instytucjami mającymi wpływ na życie społeczne i kulturalne,
 • współpraca z twórcami ludowymi,
 • gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych,
 • popularyzacja książek i czytelnictwa.

GOK Bliżyn