Gminny Ośrodek Kultury Promocji Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina

Rozwój Cyfrowych Kompetencji w Gminie Bystra-Sidzina

Dzięki projektowi Konwersja cyfrowa domów kultury udało nam się rozwinąć kompetencje cyfrowe naszych pracowników prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz seniorami bez konieczności korzystania ze środków i wiedzy firm zewnętrznych. Utworzyliśmy fanpage naszego Ośrodka Kultury, na którym umieszczamy wszelkie informacje o wydarzeniach i naszych działaniach. Projekt pozwolił nam również umożliwić szerszy dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami dzięki zakupionemu laptopowi 2w1 oraz myszki Trackball, który jest przeznaczony do wypożyczenia przez naszych mieszkańców. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów, jakie do tej pory osiągnęliśmy. Otworzymy także nową salę komputerową w naszym Ośrodku Kultury. Chcemy zorganizować wydarzenie e-sport, gdzie młodzież będzie mogła uczestniczyć w tych rozgrywkach. Sala komputerowa będzie przeznaczona do użytku dla wszystkich odbiorców.


Celem Gminnego Ośrodka Kultury Promocji Turystyki i Sportu Bystra- Sidzina jest kultywowanie dziedzictwa kulturowego i upowszechnianie wartości kulturowych oraz propagowanie działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji. Ważna jest również dla nas współpraca z innymi organizacjami. Chcemy tworzyć jak najlepsze warunki rozwoju dla wszystkich. Naszym celem jest także zaspokajanie potrzeb kulturowych mieszkańców naszej Gminy.

GOK Bystra-Sidzina