Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej

GOKiS Stara Biała on-line

Dzięki projektowi Konwersja cyfrowa domów kultury udało się pozyskać sprzęt audiowizualny, który pozwoli na szerszą prezentację wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Pozyskany sprzęt został już wykorzystany do rejestracji koncertu „Solidarni z Ukrainą”, z którego relacja jest właśnie na ukończeniu. Pozwoli to na prezentacje dokonań Ośrodka w mediach społecznościowych, a przez to dotarcie do większej liczby potencjalnych odbiorców oraz osób wykluczonych z możliwości osobistego udziału w ofercie kulturalnej Ośrodka.


Misją Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej jest szeroko rozumiane krzewienie kultury wśród mieszkańców. Ze względu na specyfikę naszej gminy, która jest gminą „wiejsko-podmiejską” głównym celem jest dotarcie do kompletnie różnych odbiorców i ich integracja. Następnym celem jest odpowiednia oferta kulturalno-sportowa dla dzieci i młodzieży (ponad 1300 uczniów szkół podstawowych i przedszkoli na terenie naszej gminy). GOKiS Stara Biała nie może zapomnieć także o ofercie dla seniorów, którzy stanowią równie liczna grupę społeczną naszych mieszkańców.

GOKiS w Starej Białej