Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach

Cyfrowy GOKiS Miłkowice

Dzięki projektowi Konwersja cyfrowa domów kultury do tej pory udało nam się odbyć szereg cennych szkoleń, które pozwoliły zweryfikować potrzeby naszego domu kultury, związane z zakupem potrzebnego sprzętu i niezbędnego oprogramowania. Poprzez diagnozę potrzeb, dokonaliśmy wnikliwej weryfikacji naszego wniosku. Przełożyło się to na wprowadzenie korekt, dających bardziej optymalne i dopasowany pod nasze potrzeby dobór narzędzi oraz przygotowania przemyślanej ścieżki cyfrowego rozwoju instytucji. Już widać znaczącą poprawę jakości prostych dotąd wykonywanych czynności, które sprawiały nam problemy. Przykładem jest szybkość i swoboda w magazynowaniu i archiwizacji dużej ilości danych, możliwość tworzenia wielkoformatowych skanów starych fotografii, czy projekcje prezentacji przygotowanych przez nas filmów przy świetle dziennym i w plenerze.


Misją GOKiS Miłkowice jest działanie na rzecz kształtowania i rozwoju  postaw twórczych wśród mieszkańców Gminy Miłkowice. GOKiS Miłkowice ma w swoich podstawach zadanie rozwijania kreatywnego myślenia, pielęgnacji lokalnej tożsamości związanej z kolejnictwem i dziedzictwem folkloru, zlepku kultur osiadłych na „ziemiach odzyskanych”. Naszą misją jest budowanie społeczności, więzi wśród mieszkańców, poprzez wspólne uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych i sportowych. W GOKiS odpowiadamy za realizację działań artystycznych, edukację dzieci i seniorów w dziedzinie rękodzielnictwa, sztuk plastycznych, teatralnych, literackich. GOKiS Miłkowice to aktywny sposób spędzania wolnego czasu poprzez holistyczne podejście do człowieka – ogólnego rozwoju ducha i ciała.

GOKiS Miłkowice