Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary

goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!

Dzięki dofinansowaniu z projektu GOK zakupił sprzęt, który będzie wykorzystany w 2 ścieżkach: doposażenia ośrodków kultury i stworzeniu punktów IT dla mieszkańców i mieszkanek działających w lokalnych organizacjach i stowarzyszeniach.

 


Gminny Ośrodek Kultury gminy Psary powstał 1975 roku i od 45 lat prowadzi swoje działania, tak, aby stać się siecią ośrodków, które tworzą i realizują niezależne programy na rzecz kultury oraz współpracują wewnątrz i na zewnątrz gminy. Placówki GOK zlokalizowane są w 9 sołectwach. Ośrodki te w latach 2017-2019 zostały w pełni wyremontowane i zmodernizowane. W nich przy wsparciu instruktorów i opiekunów placówek mieszkańcy mogą się spotykać i realizować swoje zainteresowania w postaci: Kół Gospodyń Wiejskich, zespołów i kapel śpiewaczych, grup seniorów i seniorek, prób młodzieżowych zespołów muzycznych i wokalnych i innych tematycznych spotkań mieszkańców.

GOK Psary