Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim

GO Kultura – Bliżej Was

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury był strzałem w dziesiątkę. Dzięki pozyskanemu sprzętowi oraz szkoleniom udało się nam zrealizować i rozpocząć wiele pomysłów, które dotychczas wiązały się z bardzo dużym wydatkiem. Co prawda cały czas jako pracownicy szkolimy się i minie jeszcze trochę czasu, zanim będziemy w pełni samodzielni, co nie zmienia faktu, że dzięki projektowi nasz dom kultury stanie się miejscem nowoczesnym i szeroko dostępnym. Dzięki projektowi:

 • organizujemy cykl spotkań w formie programów na kanale GO Kultura
 • nagrywamy koncerty organizowane przez GOK
 • prowadzimy cykl zajęć edukacyjnych (śpiew, plastyka, gitara) online
 • prowadzimy lekcje dla uchodźców z Ukrainy (na razie stacjonarnie, ale przymierzamy się do zrobienia tego w wersji online)
 • profesjonalnie nagłaśniamy imprezy w GOK
 • nasza oferta uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami

Planujemy również stworzenie spektaklu muzycznego o legendach naszej Gminy, który będzie nagrywany i udostępniany na naszej stronie internetowej w formie odcinków.


Misją Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim jest:

 • zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców naszej Gminy
 • upowszechnianie i promocja naszej kultury ludowej – nie tylko w kraju, ale i za granicą
 • dbałość o nasze dziedzictwo kulturowe, wspierając wszelkiego rodzaju działania z nim związane oraz tworzenie warunków dla rozwoju folkloru także rękodzieła ludowego w naszej Gminie

Cele:

 • integrowanie społeczności lokalnych
 • prowadzenie działalności edukacyjnej
 • tworzenie programów artystycznych
 • organizowanie konkursów, koncertów wystaw, również online
 • współpraca z innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz kultury
 • współdziałanie z KGW na terenie naszej Gminy
 • pozyskiwanie środków na działalność kulturalną, jak i na sprzęt techniczny niezbędny do realizacji zadań

GOK Wysocko Wielkie