Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie

NA RATUNEK!

Dzięki projektowi poszerzyliśmy swoją wiedzę i doświadczenie. Zakupiliśmy sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji naszych działań kulturalnych. Dzięki temu będziemy mogli transmitować nasze wydarzenia w internecie. Nagłaśniać i oświetlać wydarzenia. Robić zdjęcia i publikować je, ale także dostosowywać je i wykorzystywać w sposób świadomy. Dzięki projektowi nasza instytucja nareszcie może w miarę profesjonalnie funkcjonować.


Celem GCK w Konstantynowie jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

GCK Konstantynów