Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej

Usłysz nas, zobacz nas... w sieci

Założeniem  projektu, który  realizujemy jest utworzenie Studia Nagrań w jednym z pomieszczeń świetlicy wiejskiej należącej do GCK. Studio umożliwiać będzie rejestrację, obróbkę dźwięku, obrazu oraz treści audiowizualnych i przygotowanie ich do streamingu w sieci. Bardzo istotnym elementem studia będzie przystosowanie do relokacji, dzięki czemu sprzęt posłuży nie tylko osobom korzystającym z niego w świetlicy, ale także podczas imprez odbywających się na terenie całej gminy. Studio stanie się miejscem przeprowadzania warsztatów dla odbiorców w różnym wieku i o różnym statusie społecznym, ale szczególnie korzystać z niego będzie młodzież, która zdobędzie wiedzę stanowiącą filary pracy zawodowej. Poprzez realizację projektu w naszych wydarzeniach i koncertach będzie można uczestniczyć nie tylko na żywo ale i w sieci. Mała sala świetlicy przeszła totalną metamorfozę – przeprowadzono adaptację pomieszczeń, które zyskały całkiem nowe i efektowne oblicze.


Misją GCK w Jerzmanowej jest zaspokajanie potrzeb oświatowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, a także zapewnienie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych. Cel ten realizujemy poprzez bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych i czytelniczych mieszkańców gminy w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, takich jak zajęcia artystyczne i koła zainteresowań, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, organizowanie wystaw artystycznych, koncertów, spotkań, udostępnianie zbiorów bibliotecznych i wiele innych inicjatyw.

GCK Jerzmanowa