Gminne Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach

Cyfrowa Powozownia – pierwszy krok do innowacji

W trakcie realizacji projektu zespół pracowników uczestniczył w szkoleniach, które zwiększyły m.in. umiejętności współpracy, odkryły mocne strony pracowników i pomogły stworzyć wizję działalności instytucji w przyszłości. Duże znaczenie miały też szkolenia wdrażające pracowników w obsługę zakupionego sprzętu i prowadzenie warsztatów dla mieszkańców. Udało nam się wyposażyć pracownię w sprzęt umożliwiający pracę online i prowadzenie warsztatów z nowych technologii. Rozpoczynamy projekt bazujący na potencjale i historii lokalnej społeczności. Jednym z nich jest stworzenie Archiwum Społeczności Lokalnej i Spotkania z lokalną historią online.


Gminne Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach stanie się miejscem o wyjątkowej tradycji, krzewionej pokoleniowo kulturze i miejscem dla którego historia, patriotyzm lokalny, kultura i sztuka będzie stanowiła wartość nadrzędną. Szeroki wachlarz zajęć dla mieszkańców gminy pozwoli zaangażować i zaprosić do udziału chętnych w różnym wieku.

Cel strategiczny: Gminne Centrum Kultury „Powozownia” będzie jednym ze znaczących miejsc na mapie kulturalnej Polski z cyklicznie odbywającym się Przeglądem Powozów Konnych i towarzyszącym im szeregiem wydarzeń artystycznych.

Cele operacyjne:

  • stworzenie nowego miejsca festiwalowego na mapie Polski
  • organizacja Przeglądu i prezentacje laureatów
  • współistnienie imprez, koncertów, plenerów, wywiadów z uczestnikami i artystami stanowiącymi Jury Festiwalu
  • efektywna promocja festiwalu, gminy, Gminnego Centrum Kultury i wydanie okolicznościowego folderu
  • stworzenie sekcji podróżniczo-historycznej z prezentacją zabytkowych miejsc położonych na terenie Gminy Radziejowice, mających na celu krzewienie tradycji i historię regionu

Domena działania: Kompleksowa organizacja szeregu wydarzeń artystycznych i logistycznych składających się na Festiwalowy Przegląd Powozów Konnych. Chodzi o wyłonienie Marki Miejsca wpisanego wielkimi literami w krajobraz Polski.

GCK „Powozownia” w Radziejowicach