Dom Kultury w Zakrzewie

Kultura nadaje!

Dzięki projektowi Konwersja cyfrowa domów kultury udało się poszerzyć wiedzę na temat nowych technologii, które mogą zostać wykorzystane w funkcjonowaniu instytucji. Nabyte kompetencje umożliwiają poszerzenie oferty domu kultury. Umożliwiają dotarcie do szerszego grona odbiorców.


Dom Kultury w Zakrzewie służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu kultury. Podstawowym celem działalności Domu Kultury jest pozyskanie i przygotowanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzenie jej wartości oraz rozwijanie tradycji kulturowych, gminnych i regionalnych.

DK w Zakrzewie