Bałtycki Warsztat Audiowizualny narzędziem konwersji cyfrowej Domu Kultury w Ustce

Realizacja projektu umożliwiła pracownikom Domu Kultury zdobyć umiejętności i sprzęt, które pozwolą stać się lokalnymi liderami w dziedzinie tworzenia, propagowania i wdrażania kontaktu z lokalną kulturą w wersji cyfrowej. Powstaną konkretne inicjatywy:

  • młodzieżowy kanał YouTube – miejsce, gdzie młodzież z Ustki będzie mogła twórczo realizować swoje pomysły
  • seria wywiadów z ciekawymi ustczanami – regularny program internetowy realizowany przez pracowników domu kultury
  • seria teledysków – tworzonych przez uczestników zajęć muzycznych w Domu Kultury – „Muzyczne akcje – video kreację”

Realizacja naszych pomysłów z pomocą cyfrowego sprzętu i kompetencji pozwoli dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, także do tych wykluczonych.


Pragniemy zaspokoić potrzebę piękna i przygotować do twórczego bycia w świecie. Tworząc wspólnotę, zagospodarowywać wolny czas ustczan, chronić, pielęgnować i promować talenty, a przede wszystkim zadziwić światem. Dom Kultury w Ustce w ramach swojej działalności organizuje wystawy, koncerty i spektakle teatralne twórców lokalnych i krajowych. Prowadzi edukację kulturalną dzieci i młodzieży w zespołach artystycznych i kołach zainteresowań. Od wielu lat pracujemy z ustczanami, tworząc wspólną kulturalną przestrzeń. Wiemy, że w naszej lokalnej społeczności jest jeszcze wiele nieodkrytych talentów i pasjonatów, którzy nie mieli okazji, bądź śmiałości nawiązać z nami współpracy. Nasz Dom Kultury jest otwarty na ustczan: animatorów, pasjonatów, aktywistów, kreatorów, grupy nieformalne, instytucje i organizacje pozarządowe. Otwarty na inicjatywy, działania kulturalne, społeczno-kulturalne i edukacyjne – na realizację Waszych potrzeb, pasji, talentów i kreacji osobistych.

DK Ustka