Dom Kultury w Rucianem-Nidzie

Szansa na przyszłość

Dla tak małego ośrodka kultury Konwersja cyfrowa domów kultury to krok milowy w przyszłość. Dzięki projektowi dom kultury w Rucianem-Nidzie przestanie być anonimowy, nabyte nowe technologie pozwolą na kontakt z innymi centrami kultury, co daje możliwość rozwoju kapitału ludzkiego, merytorycznego, wymiany pomysłów itp. Do tej pory udało się zrealizować szkolenia dla pracowników w dziedzinie wykorzystywania technologii w promowaniu czytelnictwa, czy też wykorzystywania możliwych środków nowej rzeczywistości technicznej do tworzenia spotów i filmów reklamowych. Część zakupionego sprzętu posłuży nam do wyposażenia nowej pracowni graficznej. Będzie możliwość przeprowadzania konferencji online, czy tworzenia wystaw i prezentacji. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi otworzymy dział reportażystów, którzy będą tworzyć audycje radiowe, reportaże, nagrywać wywiady, relacje z wydarzeń artystycznych, audiobooków. Ponadto w planach jest otworzenie przewodnika po galerii dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. Dom kultury posiada galerię, gdzie prezentuje wyroby z ceramiki oraz malarstwo, a ponadto istnieje stała wystawa masek etnicznych oraz wystawa historyczna pt. „Ślady bytowania”. Dzięki przygotowanemu przez naszą placówkę audioprzewodnikowi każdy będzie mógł usłyszeć historię przedmiotu czy obrazu, jak i usłyszeć dźwięki, które pozwolą uruchomić wyobraźnię. Ponadto sprzęt audio-video posłuży nam do realizacji programów, krótkich spotów czy filmów promujących działalność artystyczną. Ale również dzięki niemu będzie możliwość transmisji czy realizacji online różnych przedsięwzięć.


Misją Domu Kultury w Rucianem-Nidzie jest „CZŁOWIEK” jako twórca i świadomy odbiorca kultury. Jako instytucja kultury stawiamy sobie cele związane kształceniem i kształtowaniem nowych, młodych pokoleń poprzez edukację kulturalną, przez tworzenie możliwości zmierzających do uświadomienia, że kultury nie można traktować jako przeżytku, ale jako fundament, na którym wzrasta człowiek. Za tym idzie nacisk na kształcenie kadr i wybór drogi – ducha czasu. Jest tym przede wszystkim wykorzystanie dotychczasowej oraz nowo nabytej wiedzy i udziale nowej technologii, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców – bez względu na wiek.

Ważnym celem aktualnie jest stworzenie warunków, aby móc realizować jak najwięcej i jak najowocniej wypełniać misję. Dzięki zapewnieniu narzędzi – zakupu urządzeń zawartych w planie projektu – możemy stawiać sobie nowe wyzwania.

DK Ruciane-Nida