Dom Kultury w Gostyni

Cyfrowa rewolucja w Domu Kultury

Dzięki realizacji projektu nasz zespół zwiększył swoje kompetencje cyfrowe poprzez udział w cyklu tematycznych szkoleń i webinariów. Stworzyliśmy także po raz pierwszy w naszej historii dokument „Strategia cyfrowa Domu Kultury”, co pozwoliło nam na określenie priorytetów w obszarze działalności z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi. Z kolei dzięki zakupionemu sprzętowi będzie możliwe bardziej profesjonalne podejście do organizacji wielu działań. Zgodnie z nazwą naszego projektu będzie to dla nas prawdziwa „cyfrowa rewolucja”. Planujemy realizację nowych, jak i kontynuację już istniejących przedsięwzięć takich jak: spotkania w ramach Klubu Dyskusyjnego (z wykorzystaniem streamingu), wywiady wideo, krótkie filmy dotyczące historii
i dziedzictwa naszej gminy, relacje video z naszych wydarzeń, a także digitalizację dziedzictwa materialnego lokalnej społeczności (digitalizacja pozyskanych zdjęć, pocztówek i innych artefaktów).


Dom Kultury w Gostyni to instytucja kultury powstała w 1991 roku. Do naszych zadań należy zarówno organizacja wydarzeń kulturalnych, jak i sportowo-rekreacyjnych w Gminie Wyry. Jednym z naszych celów jest odkrywanie i rozwijanie pasji naszych mieszkańców, poprzez organizowanie różnych zajęć stałych i warsztatów dla dzieci, jak i dorosłych. Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców, dlatego nieustannie poszukujemy nowych pomysłów i inspiracji. Drugim naszym celem jest tworzenie płaszczyzny do integracji, animacji oraz współpracy lokalnej społeczności. Trzecim celem jest promowanie dziedzictwa i historii naszej Gminy. Chcemy pokazywać nieodkryte zakamarki naszej historii. Pragniemy, by nasza działalność przyczyniała się do rozwoju młodych ludzi pokazując im ciekawe formy aktywności oraz ukazywała im ich talenty. Dorosłym chcemy zaproponować ofertę, która pozwoli zaspokoić potrzeby w zakresie uczestnictwa w kulturze i potrzebie integracji sąsiedzkiej. Jesteśmy, tworzymy i rozwijamy się dla Was!

DK Gostyń