Centrum Kultury w Polkowicach

Studio pełne kultury – nowe możliwości działań edukacyjnych i animacyjnych Centrum Kultury w Polkowicach

Dzięki ciekawym projektowym szkoleniom udało nam się:

  • wdrożyć w firmie wewnętrzny kalendarz organizacyjny, który działa online
  • poznać nowe aplikacje i programy do edycji zdjęć, obróbki filmów, organizacji zadań itp.
  • pogłębić wiedzę na temat mediów społecznościowych oraz tego, jak bezpiecznie zbierać dane uczestników
  • poznać nowe możliwości pozyskiwania odbiorców, pracy z grupą i organizacji wydarzeń

Realizacja projektu przełoży się na :

  • uruchomienie nowych narzędzi komunikacji i informacji o wydarzeniach (np. podcasty)
  • szerszą i ekonomiczną ofertę produktów online (np. warsztatów)
  • nowe kompetencje i umiejętności cyfrowe pracowników
  • wzrost atrakcyjności instytucji w zakresie edukacji cyfrowej dla szkół i przedszkoli oraz chcących realizować amatorskie bądź profesjonalne projekty muzyczne (zespoły ludowe, nagrania lokalnych artystów)
  • wzmocnienie integracji i współpracy w instytucji powstałej dwa lata temu z połączenia dwóch ośrodków oraz 15 wiejskich świetlic gminnych

Celem działalności CK w Polkowicach jest zaspokojenie potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Polkowice, tworzenie warunków do upowszechniania kultury i dostępu do dóbr kultury, organizowanie działalności pobudzającej aktywność mieszkańców, w tym o charakterze rekreacyjnym, turystycznym. Centrum Kultury zajmuje się przygotowywaniem i realizacją rocznego kalendarza wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy, m.in. wydarzeń okolicznościowych związanych ze świętami narodowymi, jak i międzynarodowych i ogólnopolskich świąt rodzinnych, branżowych i obrzędowych. Ponadto dział organizacji imprez i edukacji przygotowuje ofertę wydarzeń kulturalno-rozrywkowych – spektakli teatralnych, koncertów muzycznych i występów kabaretowych. W zakresie tej działalności organizowane są pojedyncze wydarzenia, jak i wydarzenia cykliczne, np. Festiwal „Oblicza Teatru” Polkowickie Dni Teatru, cykl koncertów muzyki poważnej „Musica in Ecclesia” i imprezy plenerowe – Dni Polkowic, Gminne Święto Plonów czy Jarmark św. Sebastiana. Prowadzona jest także całoroczna działalność edukacyjna skierowana do wszystkich grup wiekowych. W ofercie znajdują się m.in. zajęcia teatralne i wokalne, różnorodne zajęcia taneczne, szkółka szachowa oraz cała gama zajęć prowadzonych przez naszą pracownię artystyczną – zajęcia ceramiczne, malarstwa, szkła artystycznego czy rysunku. Ofertę uzupełniają w ciągu roku dodatkowo organizowane okolicznościowe warsztaty rękodzielnicze. Szeroka oferta zajęć i wydarzeń dostępna jest zarówno w obiektach Ośrodka Kultury (kinie, galerii, atelier czy Wiatraku), jak i w 15 podległych świetlicach gminnych.

CK Polkowice